За Nutricia

С над 100 години грижи за бебета и вдъхновени от 40 годишни проучвания в областта на кърменето и храненето в ранна възраст, Nutricia Early Life Nutrition съчетава наука и опит в подкрепа на родителите и здравните специалисти.

Като компания непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме по отношение на нашите продукти за майки, бебета и малки деца; услуги за родители и здравни специалисти; и в нашият принос в областта на ранното хранене. Ето защо нашите проучвания никога не спират. В Nutricia се ангажираме активно да допринасяме за нови научни прозрения и открития в областта на ранното хранене.

Нашите открития ни позволяват да:

  • Осигуряваме образование и услуги за родителите и здравните специалисти, които ги подкрепят.
  • Създаваме хранително полезни продукти, които да влияят положително на краткотрайното и дълготрайното здраве на бебетата и малките деца.
  • Допринасяме за нарастващия брой проучвания, които спомагат за формирането на бъдещото здраве, на бъдещите поколения.
  • Nutricia е част от семейството на Danone и като такава, нашата работа отразява цялостната мисия на групата: да носим здраве чрез храната на възможно най-много хора. В нашият случай това се отнася за бременните жени, майките, бебетата и малките деца. Подкрепата и обучението на здравни специалисти в областта на ранното хранене също е важна част от нашето предложение.

В Nutricia качеството и безопасността на храните са нашият основен приоритет. Имаме строги политики, които да ръководят всеки етап от производствения процес и се очаква от всеки наш служител да ни помага в изпълнението на нашите изключително високи стандарти.

Като компания, посветена на здравето, ние приемаме много сериозно нашата социална отговорност. Ние прилагаме нашите убеждения на практика, като когато е възможно, прилагаме екологично устойчиви процеси, и подкрепяме местната и по-широката общност чрез текущи здравни инициативи.

Кърменето е най-доброто за бебетата и осигурява многобройни ползи за здравето на детето и на майката

Моля, прочетете първо тази важна бележка

С натискане на бутона за продължаване ще можете да видите информация за Aptamil за кърмачета и малки деца и други продукти. Ако решите да продължите, доброволно се съгласявате, че Aptaclub да предоставя тази информация по Ваше желание.

Важно е храненето на майките през периода на подготовката и самото кърмене да е здравословно и балансирано. При въвеждане на частично хранене с биберон са възможни негативни последици върху кърменето като намаляване на количеството на кърмата. Възстановяването на лактацията е трудно, след като веднъж е взето решение да не се кърми. Трябва да имате предвид социалните и финансови затруднения при хранене с мляко за кърмачета.

Неправилната употреба на мляко за кърмачета, както и на неподходящите храни или методи за хранене могат да застрашат здравето на детето. За да избегнете рисковете за здравето, стриктно спазвайте указанията за приготвяне, използване и съхранение на млякото. Млеката за кърмачета трябва да се използват само по съвет на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижата за майката и детето.

Важна бележка с медицинска насоченост

Информацията на този уебсайт, включително, но без да се ограничава до текста, графиките, изображенията, връзките, аудио, видео, извлеченията, резултатите от каквито и да е прогнозни калкулатори или инструменти или средства за проверка на симптомите, предсказуемите дни и / или дати и други материали са за обща информация само за целите и не трябва да се разглежда като здравен или медицински съвет, диагноза или лечение за Вас и / или Вашето (нероденото) дете. На информацията, съдържаща се в този уебсайт, не може да се разчита и не е точна, нито специфична за Вас и / или Вашето (нероденото) дете. Винаги се съгласувайте с Вашия лекар или здравен работник във връзка с всякакви въпроси, които може да имате относно медицинско състояние и / или медицински симптоми. Никога не пренебрегвайте професионални медицински съвети или забавяйте търсенето им поради нещо, което сте прочели на този уебсайт или сте разговаряли с някой от нашите консултанти. В случай на (подозрение за) спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на Вашия лекар или спешната помощ. Nutricia и нейните филиали не дават никакви гаранции, изявления или гаранции относно каквото и да е съдържание, предоставено на този уебсайт под каквато и да е форма, пълнотата, адекватността, пригодността, качеството, надеждността и точността на която и да е от информацията на този уебсайт. До степен, напълно разрешена от приложимите закони, Nutricia И нейните филиали изключват всички задължения, произтичащи от или във връзка с използването или злоупотребата с информацията или липсата на информация на този уебсайт.